00:00:00

Կրթության փոխնախարարը հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Հայկ Դեմոյանի գրառման

03:57, 28 հունիս 2018

Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Ցեղասպանության թանգարանի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի գրառման, որում նա կասկածներ էր հայտնում Հովհաննիսյանի՝ 4 տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների առկայության հետ կապված։ «Չէի ցանկանում բանսարկությանը պատասխանել, բայց բազմաթիվ ընկերներիս խնդրանքով դնում եմ ԳԻՏԱԿԱՆ հոդվածների ցուցակը: Չեմ ակնկալում ներողություն, քանի որ միայն ուժեղ մարդն է ի վիճակի ներողություն խնդրելու: Կարծում եմ՝ այս թեմայով այլևս ասելիք չունեմ՝ անկախ նրանից, թե հետագայում ինչ բանսարկություն կլինի: Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը՝ իրավական պետություն դարձնելու համար: Հակաիրավական որևէ անձ կամ երևույթ պետք է տեղ չունենա Նոր Հայաստանում»,– ֆեյսբուքյան գրառման մեջ նշում է փոխնախարարը։ Ստորև ներկայացնում ենք Հովհաննես Հովհաննիսյանի գիտական հոդվածների ցանկը։ 1. Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 204 էջ: 2. Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազագամշակութային պայքարի ջատագով, «Գարուն», 2004, N 11, էջ 20-25: 3. 1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ, «Վասն արդարութեան», 2004, N 1-2 (49-50), էջ 110-114: 4. Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ, «Վասն արդարութեան», 2005, N 1-2 (51-52), էջ 56-60: 5. Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը, «Մխիթար Գոշ», 2005, N 1 (5), էջ 48-54: 6. 20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, N 1 (26), էջ 148-157: 7. Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետ-ական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, N 8 (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2006, էջ 17-26: 8. 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2006, N 1, էջ 215-230: 9. The External and Internal Situation of the Armenian Apostolic Church at the Beginning of the 20th Century (thesis from international conference), 2006 Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA. 10. «Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները, Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006, էջ 138-156: 11. Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007, N 1, էջ 154-166: 12. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 9, Գավառ, 2007, էջ 103-108: 13. Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը, «Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14: 14. Հայ մոլոկաններ, «Այլախոս և այլադավան հայեր», «Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47: 15. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու կանոնական մի շարք հարցերի վերաբերյալ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 10, Երևան, 2008, էջ 183-190: 16. Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 137-145: 17. Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 146-156: 18. Քրիստոսաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը IV-V դարերում, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, հունիս-հուլիս, 2008, էջ 58-67: 19. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Գ, Երևան, 2008թ., էջ 316-338: 20. Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում, Սեուլ, Հարավային Կորեա, 2009թ., էջ 119-135: 21. Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42: 22. Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Դ, Երևան, 2009թ., էջ 158-165: 23. Հայաստանի Հանրապետության ներկա հոգևոր իրավիճակի վերլուծության փորձ, «Կրոն և Հասարակություն» ամսագիր, հունվար, 2010, էջ 42-55: 24. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի մեթոդաբանական սկզբունքների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, մայիս, 2010, էջ 72-83: 25. Հայ եկեղեցու հոգևոր միասնությունն իբրև Սփյուռքի անվտանգության երաշխիք, Աշխատանքային տետրեր, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված, 1 և 2 (13-14), 2010, Երևան, էջ 91-100: 26. Հայ ազգի էթնիկ-կրոնական տրանսֆորմացիաները 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին, Համաշխարհային կրոնները ժամանակակից մշակույթի համատեքստում. Երկխոսության և փոխադարձ ըմբռնման նոր հեռանկարներ: Սանկտ Պետերբուրգ, 2011թ., էջ 97-104: 27. Նեստորի աստվածաբանական լուծումները Քրիստոսի մարդկային ու աստվածային բնությունների առնչությամբ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 7-17: 28. Դիոդորոս Տարսոնացու քրիստոսաբանական հայացքները, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 58-67: 29. Թեոդորոս Մոպսուեստացու քրիստոսաբանական հայացքներ քննական արժևորումը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 678-686: 30. Նեստորի կյանքն ու գործունեությունը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 687-697: 31. «Թեոտոկոս» (Theotokos) եզրի գործածությունը նեստորական աստվածաբանության մեջ, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2013, N 5 (55), էջ 175-186: 32. Ապոլինար Լաոդիկեցու քրիստոսաբանական լուծումների շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Ը, Երևան, 2013թ., էջ 189-202: 33. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոսաբանական համակարգի նախադրյալները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, Երևան, 2013, էջ 457-466: 34. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի շուրջ, Էջմիածինե ամսագիր, Բ, 2015, էջ 15-28: 35. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ И АНТИОХИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКИХ ШКОЛ,Материалы международной научной конференции Республика Беларусь, Минская духовная академия при Свято-Успенском Жировичском монастыре 14–15 мая 2015 года, Минск, ст. 394-403 (http://www.philosophy.by/wp-conte…/store/conf-2015-05-14.pdf). 36. Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք ԺԱ, Երևան, 2016թ., էջ 235-244: 37. САМОБЫТНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ: АСПЕКТЫ АНТИНЕСТОРИАНСКОЙ ХРИСТОЛОГИИ,АЛЬМАНАХ современной науки иобразования, Тамбов, Грамота, No. 11 (113), 2016, ст. 92-94. 38. Religious vs secular nationhood: ‘Multiple secularities’ in post-Soviet Armenia, Social Compass, N 1, 2016, pp. 1-17. (co-author Marian Burchardt) 39. Догматические споры в христианской церкви 60-40-х гг. IV века, Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, Грамота, No.12 (86), 2017, Часть 4, сс. 118-121. 40. Armenian Apostolic Church and the commencement of Christological-Theological Disputes: Apollinarius of Laodicea, Филисофский и общественно-гуманитарный журнал, Казахстан, 4(74), 2017, сс. 94-105 http://iph.kz/doc/ru/1254.pdf. 41. Թեոդորոս Մոպսուեստացին իբրև անտիոքյան դպրոցի նշանավոր աստվածաբան, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, N 1 (74), էջ 98-107: 42. Основные положения христологической доктрины Василия Кесарийского, Философия социальных коммуникаций, Волгоград, 2018, N 1 (42), ст. 66-70  

Լրահոս

Արխիվ

March 2017
Երկ ԵրքՉոր Հնգ Ուրբ Շաբ Կիր