Շատ հավանական է, որ դուք կհանդիպեք յուրահատուկ մեկին…