Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի մասով կից տրամադրվում է տեղեկատվություն` 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար: Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ ԱՆ-ն։

Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։

Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։

 

 1 Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր

8.210.163.675

 2 Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով)

1.519.259.534

 3 Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում

82.348.723

 4 Բուժաշխատողներին տրվող լրավճար` պատվաստման գործընթացի շրջանակներում

491.056.413

 5Սննդի կազմակերպում` պացիենտների և բուժանձնակազմի համար

375.853.888

 6 Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն

53.767.369

 7Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն

3.205.433.968

 8 Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն

96.296.190

 9 Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում

196.423.161

10 Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ

230.292.384

11Պատվաստանյութի տեղափոխում ՀՀ

62.110.449

  Հանրագումար