Վարչապետի որոշմամբ, Հարություն Գեւորգյանը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի քաղաքական, սոցիալական եվ տնտեսական անվտանգության վարչության պետ։

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասով, 16-րդ հոդվածի 3-րդ

մասով եւ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018

թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1554-Ն որոշման հավելվածի 147-րդ եւ 151-րդ կետերն

ու Հարություն Գեւորգյանի դիմումը՝

1. Հարություն Իշխանի Գեւորգյանին նշանակել վարչապետի աշխատակազմի

անվտանգության խորհրդի գրասենյակի քաղաքական, սոցիալական եւ տնտեսական անվտանգության վարչության պետ (պաշտոնի ծածկագիրը՝ 06-Գ25-31-Ղ2-1)։

2. Հարություն Իշխանի Գեւորգյանի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանել

«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան»,– ասվում է վարչապետի որոշման մեջ։