«Մալաթիա» համատիրությունում ընդգրկված 29 շենքերի բոլոր 49 մուտքերի աղբախցերը փակվում են։

Այսպիսով շենքերը կմաքրվեն առնետներից, տհաճ հոտից։

Աղբախցերի փակման որոշումը ընդունում են բնակիչները՝ ձայների կեսից ավելիով:

Երևանի քաղաքապետարան