Mediaport-ի տրամադրության տակ են հայտնվել կադրեր՝ այսօր, Սյունիքում Սերժ Սարգսյանի անցկացրած փակ հանդիպմանից:

«Վերջին 30 տարում տարբեր ղեկավարներ են եղել, դուք տեսե՞լ եք մեկի դեմքին նայեն, տենց բան ասեն: Էս մարդն ամեն ինչ կուլ է տալիս, բայց հենց ասում են՝ կապիտուլյանտ, կրիշը գցում է»,- ասել է երրորդ նախագահը: