Տնտեսության կոտրված ողնաշարի վերականգնումը ևս մեր պետության կարևորագույն մարտահրավերներից է: