Պաշտոնական տվյալներով 2020թ ներդրումները կազմել են 485.5 մլն $, 2019-ին 1 մլրդ 504.3 մլն $:
Ուղղակի ներդրումների պաշտոնական թվերն ավելի նվազ են՝ 2020թ 117.3 մլն $՝ 2019-ի 254,1 մլն $-ի դիմաց:
Ահա թե ինչու չկան պաշտոնական զրույցներ այս թեմայով: