Պահելով խոստումս՝ պատգամավորական գործունեության համար հաշվետու լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաև շարունակելով հաշվետվություններիս շարքը՝ ներկայացնում եմ պատգամավորական գործունեության վերաբերյալ հերթական հաշվետվությունը, որն ընդգրկում է 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերն ու 2020 թվականի 7 ամիսներն ընդգրկող շրջանը։