Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունիսի 29-ին ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը:

Այս օրենքով կարգավորվում են պետության և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վաճառքի աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգերը: