Մագնիսական փոթորիկները հուլիսին շատ ուժգին կլինեն. մասնագետները նշում են, որ մի քանի մետեոհարվածներ վերջին 10 տարում ամենաոււժեղը կլինեն։ Սա անգամ կազդի այն մարդկանց ինքնազգացողության վրա, որոնք սովորաբար զգայուն չեն գեոմագնիսական տատանումների նկատմամբ։ Փոթորիկները չեն կենտրոնանա Եկիր մոլորակի կոնկրետ տարածքի վրա, այլ կգավեն այն ամբողջությամբ։

Վտանգավոր կլինեն նաև մետեոհարվածներին նախորդող ու հաջորդող մի քանի օրերը, քանի որ ուժգին տատանումներն ուղեկցվելու են մարդկանց ինքնազգացողության շարունակական վատթարացմամբ։